Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com ara l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la personalització de la pàgina.

Les cookies també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web hi ha accedit o si ha utilitzat un bàner publicitari per arribar-hi.

Per què PEPETA VILARÓ utilitza cookies?

PEPETA VILARÓ utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials perquè vostè utilitzi els nostres llocs web i es pugui moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més a més, PEPETA VILARÓ utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús del web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina per tal d’optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). PEPETA VILARÓ no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs aliens, li aconsellem revisar les seves polítiques de cookies.

Quin ús donem als diferents tipus de cookies?

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són les que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren quan acaba.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari durant un temps més llarg, de manera que faciliten el control de les preferències triades i fan que no calgui repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Cookies pròpies

Són cookies creades per aquest lloc web i que només pot llegir aquest lloc. Al web www.pepetavilaro.cat, s’instal·len cookies pròpies persistents amb les finalitats seg✔ents:

  Tècniques: Aquestes cookies serveixen per controlar la càrrega de les imatges que apareixen a la pàgina inicial, en funció dels paràmetres que s’hagin programat (temps, nombre de vegades vista, etc.). També serveixen per permetre l’accés a determinades parts del web i per ubicar l’usuari.

  Personalització: Aquestes cookies s’utilitzen per recordar la configuració de la mida seleccionada en la visualització dels continguts web i poder-la mostrar en les pròximes visites de l’usuari.

  Anàlisi: Cookies que permeten seguir el trànsit que entra al lloc web per fer estadístiques de visites.

Cookies de tercers

Són cookies creades per tercers i que fem servir per a diferents serveis (per exemple, anàlisi del lloc web o publicitat).

A continuació, es detallen tant els tercers que poden configurar i accedir a cookies (no exemptes d’informació i consentiment) del seu equip, com les finalitats amb què s’utilitza la informació que emmagatzemen:

FINALITAT

DESCRIPCIÓ

TERCERS

Cookies tècniques

Serveixen per controlar el trànsit i la comunicació de dades utilitzant elements de seguretat durant la navegació. També serveixen per identificar i mantenir la sessió de l’usuari, per emmagatzemar continguts en la difusió de vídeos o sons i per compartir contingut amb xarxes socials (plug-in).

  Google

  YouTube

  Facebook

  Twitter

  LinkedIn

  UserVoice

  Tealium

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web. Per exemple, definir l’idioma, el volum seleccionat com a preferit, la configuració regional del servei, el tipus de navegador o el nombre de resultats mostrats per cada pàgina.

  YouTube

  Facebook

Cookies analítiques

Eina d’analítica que ajuda els llocs web a entendre la manera com els visitants interactuen amb el web. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment els visitants.

Google Analytics

  YouTube

  Twitter

Adobe Analytics

Cookies publicitàries

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris del web basant-se en criteris concrets. Per exemple, la freqüència d’accés, el contingut editat, etc.

DoubleClick

  Google

  Adgravity

  Adform

  Adobe

  Eulerian

Weborama

Cookies Flash

També utilitzem cookies Flash per emmagatzemar les seves preferències, com ara el control del volum, o per mostrar contingut basant-se en el que consulta en el nostre lloc web i així personalitzar la visita. Terceres empreses, amb les quals col·laborem per proporcionar determinades característiques al nostre lloc web, utilitzen cookies Flash per recopilar i emmagatzemar dades de caràcter no personal.

Les cookies Flash són diferents de les cookies de sessió o persistents pel que fa a la quantitat, el tipus i la manera d’emmagatzemar les dades. Les eines de gestió de les cookies proporcionades pel seu navegador no eliminaran les cookies Flash.

 Com puc canviar la configuració de les cookies?

Configuració de cookies d’Internet Explorer

Configuració de cookies de Firefox

Configuració de cookies de Google Chrome

Configuració de cookies de Safari

Configuració de cookies Flash

Si no vol permetre emmagatzemar cap tipus de dada de Flash Player, desseleccioni les caselles “Permetre que el contingut de Flash emmagatzemi informació a l’equip” i “Emmagatzemar els components comuns de Flash per reduir els temps de descàrrega”. Si vol limitar la quantitat de dades recollides per les aplicacions Flash faci lliscar l’indicador de la barra del tauler de configuració global d’emmagatzematge en la posició que vulgui.

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un navegador no inclòs en aquests enllaços, com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, hi pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú d’”Opcions” en la secció de “Privadesa”. (Si us plau, consulti l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

Revocació del consentiment

També és possible limitar com els webs de tercers instal·len cookies en el seu ordinador, per tal d’evitar la recol·lecció de dades i el registre de la seva activitat de navegació. Per limitar l’ús de cookies de tercers es pot adreçar al web de configuració o OptOut:

Seleccioni l’opció “Eliminar tots els llocs” o seleccioni el web específic que vulgui suprimir i “Eliminar lloc web”.

Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació pel web de PEPETA VILARÓ, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no li podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que vulgui navegar pel nostre web li haurem de tornar a sol·licitar la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si, així i tot, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador.

 

 

Les dades recollides en les cookies s’utilitzen en webs diferents de PEPETA VILARÓ?

Algunes de les nostres cookies s’utilitzen per generar publicitat en xarxes de tercers o per fer analítiques per a les quals fem servir eines externes a PEPETA VILARÓ. Les cookies utilitzades són per a ús exclusiu de PEPETA VILARÓ, que en cap cas comercialitzen amb aquestes.

A PEPETA VILARÓ treballem amb proveïdors de confiança que ens ajuden en la gestió i la personalització de les nostres pàgines web.

Aleshores, què significa la informació anterior?

Si accepta les nostres cookies, ens permet la millora de la web de PEPETA VILARÓ per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

A més a més, vostè pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals navega en aquest moment puguin gestionar cookies, cosa que li permet seleccionar les seves preferències.

En proporcionar aquesta política, PEPETA VILARÓ demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l’ús de cookies, i li ofereix informació per tal que vostè pugui comprendre quin tipus de cookies utilitzem i per què ho fem. Amb això pretenem proporcionar-li transparència pel que fa a les dades tractades sobre la navegació feta des del seu equip en el nostre web.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar-ne la vigència, per la qual cosa pot ser modificada. Li recomanem que visiti la pàgina amb regularitat, ja que li farem saber qualsevol actualització en aquest sentit.


Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contienen datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página web ha accedido o si ha utilizado un banner publicitario para llegar.

¿Por qué PEPETA VILARÓ utiliza cookies?

PEPETA VILARÓ utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice nuestros sitios web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. Además, PEPETA VILARÓ utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la web. Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página para optimizarla y personalizarla. Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter). PEPETA VILARÓ no controla las cookies utilizadas por estas webs externas. Para más información sobre las cookies de las redes sociales u otras webs ajenas, le aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.

¿Qué uso les damos a los diferentes tipos de cookies?

Cookies de sesión

Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página web y se borran al término.

Cookies persistentes

Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.

Cookies propias

Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio sitio. En la web www.pepetavilaro.cat, se instalan cookies propias persistentes con las siguientes finalidades:

  Técnicas: Estas cookies sirven para controlar la carga de las imágenes que aparecen en la web, en función de los parámetros que se hayan programado (tiempo, nº de veces visto, etc..). Sirven además para permitir el acceso a determinadas partes de la web y para ubicar al usuario.

  Personalización: Estas cookies se utilizan para recordar la configuración del tamaño seleccionado en la visualización de los contenidos web y poder mostrarlo en las próximas visitas del usuario.

  Análisis: Cookies que permiten seguir el tráfico entrante al sitio web para realizar estadísticas de visitas.

Cookies de terceros

Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes servicios (p.ej. análisis del sitio web o publicidad)


A continuación, se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no exentas de información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es utilizada la información que almacenan:


Finalidad

Descripción

Terceros

Cookies técnicas

Sirven para controlar el tráfico y la comunicación de datos utilizando para ello elementos de seguridad durante la navegación. También sirven para la identificación y mantenimiento de la sesión del usuario, para almacenar contenidos en la difusión de videos o sonidos y para compartir contenido con redes sociales (plug-in).

  Google

  YouTube

  Facebook

  Twitter

  LinkedIn

  UserVoice

  Tealium

Cookies de personalización

Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones generales de la página web. Por ejemplo, definir el idioma, el volumen seleccionado como preferido, la configuración regional del servicio, el tipo de navegador o el número de resultados mostrados por cada página.

  YouTube

  Facebook

Cookies analíticas

Herramienta de analítica que ayuda a los sitios web a entender el modo en que los visitantes interactúan con la web. Puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes.

Google Analytics

  YouTube

  Twitter

Adobe Analytics

Cookies publicitarias

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web en base a criterios concretos. Por ejemplo, la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc.

DoubleClick

  Google

  Adgravity

  Adform

  Adobe

  Eulerian

Weborama

Cookies flash

También utilizamos cookies flash para almacenar sus preferencias como el control del volumen o para mostrar contenido basándose en lo que consulta en nuestro sitio web para personalizar la visita. Terceras empresas, con las que colaboramos para proporcionar determinadas características en nuestro sitio web, utilizan cookies flash para recopilar y almacenar datos de carácter no personal.

Las cookies flash son diferentes a las cookies de sesión o persistentes en cuanto a la cantidad, el tipo y el modo de almacenar los datos. Las herramientas de gestión de las cookies proporcionadas por su navegador no eliminarán las cookies flash.

 


¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?

Configuración de cookies de Internet Explorer

Configuración de cookies de Firefox

Configuración de cookies de Google Chrome

Configuración de cookies de Safari

Configuración de cookies Flash

Si desea no permitir almacenar ningún tipo de dato de flash player, deseleccione las casillas “Permitir que el contenido de Flash almacene información en el equipo” y “Almacenar los componentes comunes de Flash para reducir los tiempos de descarga”. Si desea limitar la cantidad de datos recogidos por las aplicaciones flash deslice el indicador de la barra del panel de configuración global de almacenamiento en la posición que desee.

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador, generalmente en el menú de "Opciones" en la sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)

Revocación del consentimiento

También es posible limitar como las webs de terceros instalan cookies en su ordenador, para evitar la recolección de datos y registro de su actividad de navegación. Para limitar el uso de cookies de terceros puede dirigirse a la web de configuración u OptOut:

Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web específica que desee borrar y “Eliminar Sitio Web”.

Tenga en cuenta que, si rechaza o borra las cookies de navegación por la web de PEPETA VILARÓ, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.

Si aun así decide modificar la configuración de su acceso a la página web, debe saber que es posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador.

 

 

¿Los datos recogidos en las cookies se usan en webs distintas de PEPETA VILARÓ?

Algunas de nuestras cookies se utilizan para generar publicidad en redes de terceros o para realizar analíticas para las que usamos herramientas externas a PEPETA VILARÓ. Las cookies utilizadas son para uso exclusivo de PEPETA VILARÓ, que en ningún caso comercializan con ellas.

En PEPETA VILARÓ trabajamos con proveedores de confianza que nos ayudan en la gestión y personalización de nuestras páginas web.

Entonces, ¿qué significa la información anterior?

Si acepta nuestras cookies, nos permite la mejora de la web de PEPETA VILARÓ para ofrecerle un acceso óptimo y darle un servicio más eficaz y personalizado.

Además, usted puede configurar su navegador para establecer que sólo los sitios web de confianza o las páginas por las que está navegando en este momento puedan gestionar cookies, lo que le permite seleccionar sus preferencias.

Proporcionando esta política, PEPETA VILARÓ demuestra el compromiso adquirido con la legislación vigente sobre el uso de cookies, proporcionándole información para que usted pueda comprender qué tipo de cookies utilizamos y por qué lo hacemos. Con esto, pretendemos proporcionarle transparencia en cuanto a los datos tratados acerca de la navegación realizada desde su equipo en nuestra web.

Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser modificada. Le recomendamos que visite la página con regularidad, donde le informaremos de cualquier actualización al respecto.